Ułatwienia dostępu

Rozpalając Nadzieję

niesiemy pomoc osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

POZNAJ NASZĄ FUNDACJĘ

O NAS

Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” została powołana w 2015 roku w Skierniewicach dla niesienia pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Obecnie Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” realizuje projekt Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego, którego głównym celem projektu jest zapewnienie minimum 48 osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, w tym doświadczającym problemów w zakresie zdrowia psychicznego, zamieszkującym na terenie miasta Skierniewice dostępu do wsparcia środowiskowego świadczonego przez wykwalifikowanych wolontariuszy środowiskowych prowadzącego do wzrostu aktywności społecznej i poprawy stanu zdrowia psychicznego ich i ich rodzin oraz zwiększenie aktywności i świadomości społecznej wśród minimum 18 mieszkańców miasta Skierniewice dotyczącej pomocy osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, poprzez utworzenie na terenie miasta Skierniewice Skierniewickiego Centrum Wsparcia Środowiskowego.

NAJNOWSZE INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

Nasz projekt „Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego” wszedł na etap realizacji …

Projekt Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego ruszył w najlepsze. Za nami …

Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym …

OBSZAR DZIAŁAŃ

PROJEKTY

skierniewickie centrum wsparcia środowiskowego

Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego

Obecnie Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” realizuje projekt Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego, którego głównym celem projektu jest zapewnienie minimum 48 osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, w tym doświadczającym problemów w zakresie zdrowia psychicznego, zamieszkującym na terenie miasta Skierniewice dostępu do wsparcia środowiskowego świadczonego przez wykwalifikowanych wolontariuszy środowiskowych prowadzącego do wzrostu aktywności społecznej i poprawy stanu zdrowia psychicznego ich i ich rodzin oraz zwiększenie aktywności i świadomości społecznej wśród minimum 18 mieszkańców miasta Skierniewice dotyczącej pomocy osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, poprzez utworzenie na terenie miasta Skierniewice Skierniewickiego Centrum Wsparcia Środowiskowego.

POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Pomocy Wykluczonym „Płomyk”, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Miasto Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Projekt stanowi kontynuację projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” i prowadzi do zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie w środowisku lokalnym i rodzinnym na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2023 r. 71 miejsc świadczenia usług społecznych.

Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej

Projekt „Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej” realizowane jest w partnerstwie przez Fundację Pomocy Wykluczonym PŁOMYK i Kłos Sp. z o.o. Kierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie miasta Łodzi, pow. łódzkiego wschodniego oraz powiatu zgierskiego. Projekt jest swego rodzaju mikro centrum opiekuńczym zapewniającym wykwalifikowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz 24 osób połączone z usługą zapewnienia posiłków. Projekt stanowi odpowiedź na faktyczne zapotrzebowanie lokalne dotyczące realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie 1.08.2022 do 30.09.2023.

Scroll to Top