Poznaj naszą fundację

Rehabilitacja

Organizowanie i finansowanie rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz zagrożonych wykluczeniem.

Rekreacja

Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz członków ich rodzin.

Wsparcie

Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i zagranicy; współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami.

Integracja

Inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób starszych i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo ze środowiskiem, w którym przebywają.

Dowiedz się więcej

Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk”

została powołana w 2015 roku w Skierniewicach dla niesienia pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” została powołana w 2015 roku w Skierniewicach dla niesienia pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Dowiedz się więcej