Ułatwienia dostępu

Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej

KILKA SŁÓW WPROWADZENIA

O PROJEKCIE

Projekt „Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej” realizowane jest w partnerstwie przez Fundację Pomocy Wykluczonym PŁOMYK i Kłos Sp. z o.o. Kierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie miasta Łodzi, pow. łódzkiego wschodniego oraz powiatu zgierskiego. Projekt jest swego rodzaju mikro centrum opiekuńczym zapewniającym wykwalifikowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz 24 osób połączone z usługą zapewnienia posiłków. Projekt stanowi odpowiedź na faktyczne zapotrzebowanie lokalne dotyczące realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie 1.08.2022 do 30.09.2023.

Miejsca świadczenia usług społecznych prowadzone są w formie:

Usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania

Dowozu ciepłych posiłków
do miejsca zamieszkania

Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych
dla 24 osób z Miasta Łódź, pow. łodzkiegołodzkiego wschodniego i pow. zgierskiego.

W RAMACH

Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych uwzględnia podmiotowość odbiorców usług, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.

Usługa opiekuńcza jest świadczona przez osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Scroll to Top