Ułatwienia dostępu

Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego

KILKA SŁÓW WPROWADZENIA

O PROJEKCIE

Obecnie Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” realizuje projekt Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego, którego głównym celem projektu jest zapewnienie minimum 48 osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, w tym doświadczającym problemów w zakresie zdrowia psychicznego, zamieszkującym na terenie miasta Skierniewice dostępu do wsparcia środowiskowego świadczonego przez wykwalifikowanych wolontariuszy środowiskowych prowadzącego do wzrostu aktywności społecznej i poprawy stanu zdrowia psychicznego ich i ich rodzin oraz zwiększenie aktywności i świadomości społecznej wśród minimum 18 mieszkańców miasta Skierniewice dotyczącej pomocy osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, poprzez utworzenie na terenie miasta Skierniewice Skierniewickiego Centrum Wsparcia Środowiskowego.

Utworzone w ramach projektu Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego będzie swego rodzaju inkubatorem aktywności społecznej, które z jednej strony prowadzić będzie proces rekrutacji kandydatów na wolontariuszy środowiskowych, zapewni im profesjonalizujące zajęcia warsztatowe, następnie zaś umożliwi kojarzenie osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych z poszczególnymi wolontariuszami środowiskowymi oraz wsparcie mentorskie i ewaluację prowadzonych działań.

skierniewickie centrum wsparcia środowiskowego

Wolontaryjne wsparcie środowiskowe

Realizowane będzie w formie przyjaznego towarzyszenia osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu przyczyniając się do wsparcia ich i ich rodzin w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego, np. pomoc w robieniu zakupów, pomoc w czasie wyjść do lekarza, sklepu, kościoła, punktu usługowego czy urzędu, wyjścia na spacery, wyjścia do instytucji społeczno-kulturalnych, rozmowy, itp.

Aby świadczenie wsparcia w ramach wolontariatu środowiskowego w okresie trwania projektu prowadziło do zwiększenia aktywności społecznej oraz poprawy zdrowia psychicznego osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych, a także przynosiło wymierne korzyści zarówno osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, jak i wolontariuszom przewidziano cykliczne organizowanie oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych tj. wyjścia do instytucji kulturalnych, wycieczki krajoznawcze, organizowanie spotkań integracyjnych, wieczorków poetyckich, recitali, spotkań z ciekawymi ludźmi, itp.

Za organizację inicjatyw oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych odpowiedzialni będą wolontariusze we współpracy z kadrą projektu. Kształt każdej z inicjatyw wypracowywany będzie przy aktywnym udziale osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych, które podczas świadczenia wolontariatu środowiskowego określać będą swoje potrzeby i zainteresowania.

Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego

Etapy projektu

I Etap

09-10.2023

Rekrutacja kandydatów na wolontariuszy środowiskowych do projektu.

II Etap

11-12.2023​

Przeprowadzenie cyklu profesjonalizujących zajęć warsztatowych uświadamiających problemy osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych.

III Etap

01-09.2024​

Stworzenie siatki wolontariuszy, świadczącej pomoc osobom niesamodzielnym lub niepełnosprawnym, organizowanie oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

IV Etap

09.2023-09.2024​

Ewaluacja projektu

Scroll to Top