Ułatwienia dostępu

Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Łodzi, powiatu łódzkiego wschodniego i zgierskiego

Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi, powiatu łódzkiego wschodniego i zgierskiego do korzystania z poniższych usług:

  • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
  • usług zapewnienia ciepłych posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).

e-mail: fundacjaplomyk@gmail.com
tel. 607 11 77 02

Usługi świadczone są w formie odpłatnej lub częściowo odpłatnej, w ramach trwałości projektu „Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej”.

Scroll to Top