Ułatwienia dostępu

Zakończyliśmy realizację projektu partnerskiego

W dniu 31.10.2023r. po 3 latach wspólnych działań zakończyliśmy realizację projektu POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach, którego Fundacja Pomocy Wykluczonym PŁOMYK była Liderem partnerami zaś: Miasto Skierniewice – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

W ramach projektu udało nam się zwiększyć dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie w środowisku lokalnym i rodzinnym na terenie miasta Skierniewice w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2023 r. 71 miejsc świadczenia usług społecznych.

W trakcie trwania projektu objęliśmy wsparciem ..252 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu świadcząc usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w formie dziennego domu pomocy, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, pracę socjalną, zapewniając ciepłe posiłki z dowozem, prowadząc wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz poradnictwo specjalistyczne.

Nasza Fundacja oprócz koordynacji projektu przez trzy lata realizowała darmowe poradnictwo psychologiczne, prawne, oligofrenopedagogiczne, fizjoterapeutyczne oraz pielęgniarskie. Z naszej oferty skorzystały 164 osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 94 opiekunów faktycznych. Odbiorcami były osoby zamieszkujące Miasto Skierniewice. Wsparcie poradnictwem umożliwiło naszym uczestnikom uporządkować swoje sprawy prawne, pogodzić się ze zmianami, które ich spotkały przez wiek lub stan zdrowia, a także umożliwiło utrzymanie lub przywrócenie sprawności fizycznej i intelektualnej. Projekt realizowany był na terenie Miasta Skierniewice.

Scroll to Top