Ułatwienia dostępu

Zostań wolontariuszem!

Wszystkich mieszkańców powyżej 16 r.ż. zamieszkujących na terenie Miasta Skierniewice, zapraszamy o aktywnej pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Fundacja Pomocy Wykluczonym PŁOMYK rozpoczyna realizację projektu „Skierniewickie Centrum Wsparcia Środowiskowego”, którego celem jest stworzenie siatki wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej.

Nasz wolontariat to nie tylko pomoc w zakupach czy dotrzymywanie towarzystwa, ale również możliwość stworzenia wyjątkowego wydarzenia, za którego kształt będzie odpowiedzialny właśnie wolontariusz.

Kandydaci przejdą 40 godzinne szkolenie, które pomoże im w późniejszej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym niepełnosprawnymi oraz przygotuje do organizacji wydarzenia.

Masz pomysł na wydarzenie kulturalne? Chcesz pomagać innym osobom z Twojego otoczenia? Zgłoś się do nas: 730 000 198

Szukajcie naszych ulotek na mieście.

skierniewickie centrum wsparcia środowiskowego

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Nowe FIO na lata 2021-2030 – edycja 2023.

Scroll to Top