Ułatwienia dostępu

Usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców Miasta Skierniewice

Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk” zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice do korzystania z poniższych usług:

  • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
  • usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (dotyczy osób niepełnosprawnych),
  • usług opiekuńczych w formie Dziennego Domu Pomocy (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
  • usług zapewnienia ciepłych posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
  • usług wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
  • poradnictwa psychologicznego, prawnego, oligofrenopedagogicznego, fizjoterapeutycznego oraz pielęgniarskiego (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów faktycznych),
  • pracy socjalnej (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),

e-mail: fundacjaplomyk@gmail.com
tel. 607 11 77 02

Usługi świadczone są w formie odpłatnej lub częściowo odpłatnej, w ramach trwałości projektu „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”

Scroll to Top